Col·lectors d'escapament d'acer per a motors aspirats

Col·lectors d'escapament per a motors d'aspiració natural i no turboalimentats