Perns de capçal reforçats

Cargols de culata reforçats d'alta tracció