Corbes de silicona per a oli

Corbes de silicona reforçada per a oli. Poden ser utilitzats per la sortida del petroli del turbocompressor