Vàlvules i empunyadures

Vàlvules i empunyadures de qualsevol diamètre i forma, fetes d'acer i nimònica