Прави тръби от неръждаема стомана

Правилни редуцирани тръби от неръждаема стомана, много полезни за свързване на изпускателни уредби или втулки за комплекти за междинен охладител или турбокомпресори.