Авиационни фитинги за тръби за бензин - масло - вода в чорап

Аеронавигационни фитинги, които могат да бъдат разглобени за стоманени плетени тръби за преминаване на бензин, масло, алкохол, вода или друга некорозивна течност.