Кабелни батерии

Кабели за смяна на позицията на акумулатора

Червен положителен и черен отрицателен меден кабел на батерията

24,00 €