Манометри, прибори, сензори, сонди

Датчици за измерване на налягането в турбокомпресора, пълна инструментална линия, широколентово въздушно гориво, температура на отработените газове и др.

There are no products in this category

Search what you are looking for