Колектори от чугун или отливки

Изпускателни колектори за турбо в чугун или в специално немагнитно леене на материали