Силиконови криви за масло

Подсилени силиконови криви за масло. Те могат да се използват от изхода за турбинни масла