Vàlvules per al capçal i els seus components

Vàlvules provades en acer o nimònica