Φλάντζες ενισχυμένης κεφαλής με άκρη Inox

Φλάντζες ενισχυμένης κεφαλής με άκρη Inox