Zawory i popychacze popychacza

Zawory i popychacze o dowolnej średnicy i kształcie, wykonane ze stali i nimoni