Politges i Corretges

Ens adonem de politges de qualsevol mida i tipus de compressor volumètric. Podem subministrar els cinturons de diferents mides depenent de les aplicacions, un cop calculada la rodadura.