Cargols i Perns

Cargols i claus per subjectar els caps amb alta tracció