Καλώδια μπαταρίας

Καλώδια για την αντικατάσταση της θέσης της μπαταρίας