Καλώδια μπαταρίας

Καλώδια για την αντικατάσταση της θέσης της μπαταρίας

Χάλκινο καλώδιο μπαταρίας με θετική και μαύρη αρνητική επίστρωση

24,00 €