Аеронавигационни приспособления за тръби за бензин - масло - вода

Разглобени аеронавигационни приспособления за тръби с обшивка от стомана за преминаване на бензин, масло, алкохол, вода или друга неръждаема течност.