Αεροναυπηγικά εξαρτήματα για σωλήνες βενζίνης - λαδιού - νερού σε κάλτσα

Αεροναυπηγικά εξαρτήματα που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν για χαλύβδινους πλεγμένους σωλήνες για τη διέλευση βενζίνης, λαδιού, αλκοόλης, νερού ή άλλου μη διαβρωτικού υγρού.