Εξαρτήματα αεροναυτικών για σωλήνες βενζίνης - νερού

Αποσυναρμολογημένα αεροναυτικά εξαρτήματα για αγωγούς από χάλυβα με επικάλυψη για τη διέλευση βενζίνης, ελαίου, αλκοόλ, νερού ή άλλου μη διαβρωτικού υγρού.