Καμπύλες σιλικόνης για λάδι

Ενισχυμένες καμπύλες σιλικόνης για λάδι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την έξοδο λαδιού στροβιλοσυμπιεστή