Вентили за глава и техните компоненти

Вентили, тествани в стомана или нимик
Всмукателни клапани от стомана като проба / чертеж 4 броя Вентили и ударни кранове

Стоманени клапани за смукателна глава като проба / чертеж 4 броя

204,00 €