Li fem saber que, de conformitat amb el Decret Legislatiu 30 juny 2003, n º 196 - Codi en matèria de protecció de dades personals, Perfetti Tiziano és el propietari de la informació personal que vostè ens proporciona.

Per al tractament de les dades personals inclou la recollida, registre, organització, emmagatzematge, processament, modificació, selecció, extracció, comparació, ús, interconnexió, bloqueig, comunicació, difusió, cancel · lació i destrucció, o la combinació de dos o més d'aquests operacions.

Aquestes dades seran processades perProtòxiden relació amb els seus requisits:

- Per executar el servei sol · licitat o peticions d'un o més;

- Per complir amb les obligacions legals;

Les dades es van processar utilitzant les eines adequades per garantir la seguretat i confidencialitat, i també poden processar utilitzant eines automatitzades per emmagatzemar, gestionar i transmetre les dades.

Tingueu en compte també que en relació amb aquests tractaments, vostè podrà exercir els seus drets en virtut de l'article 7 (Dret d'accés a les dades personals i altres drets) del Decret Legislatiu 30 juny 2003 Núm 196 (articulacióo el text que figura a continuació).

Per a més informació sobre el maneig i la comunicació de les dades personals poden ser sol · licitades per escrit, de Tiziano protòxid Perfetti, o per correu electrònic a info@protoxide.it.

Decret Legislatiu 30 juny 2003, n º 196, art. 7: Dret d'accés a les dades personals i altres drets

1.El client té el dret a obtenir la confirmació de l'existència o no de dades personals que el concerneixen, tot i que encara no estiguin registrats, i la seva comunicació en forma intel · ligible.

2.El client té el dret d'obtenir informació:

a)l'origen de les dades personals;

b)les finalitats i modalitats del tractament;

c)de la lògica aplicada en cas de tractament amb instruments electrònics;

d)la identitat del propietari, gerent i representant designat en virtut de l'article 5, paràgraf 2;

e)els subjectes o categories de subjectes als qualsdades personals poden ser comunicats o que poden conèixer en qualitat de representant designat a l'Estat, directius o agents.

3.El client té el dret a:

a)l'actualització, la rectificació o, quan interessi, la integració de les dades;

b)la cancel · lació, la transformació en forma anònima o el bloqueig de les dades tractades violant la llei, inclosos aquells la conservació no és necessària per als fins per als quals van ser recollits o successivament tractats;

c)certificació que les operacions en les lletresa)ib)han estat comunicades, també en relació amb el seu contingut, a aquells a qui les dades han estat comunicats o difosos, excepte en el cas en què

aquest requisit sigui impossible o suposi un manifestament desproporcionat respecte al dret tutelat.

4.El client té dret a oposar-se, en tot o en part:

a)per motius legítims al tractament de les dades personals que el concerneixen,pertinents per a la finalitat de la recollida;

b)al tractament de dades personals amb fins d'enviament de material publicitari o de venda directa o per dur a terme estudis de mercat o de comunicació comercial.

 

Drets d'autor® ® protòxid2003-2013

Tot el contingut, les pàgines, el text i les imatges són la propietat exclusiva deProtòxid.