Vesi- ja öljyjäähdyttimet, tuet, jäähdytyssarjat, tuulettimet ja tarjottimet

Ylisuuret vesipatterit, ylisuuret öljypatterit, ylisuuret tuulettimet, tuet öljyjäähdyttimien asennusta varten, jäähdytyssarjat ja kilpamoottorien vastaavat laskeutussäiliöt

Vahvistuksen täyttöseos moottorilohkolle 7 kg Vesi- ja öljyjäähdyttimet, tuet, jäähdytyssarjat, tuulettimet ja tarjottimet

Vahvistuksen täyttöseos moottorilohkolle 7 kg

237,90 €