Ρυθμιζόμενες τροχαλίες κινητήρα και τροχαλίες συμπιεστών

Ρυθμιζόμενες τροχαλίες και τροχαλίες κράματος ελαφρού κράματος για μέτρηση φυγοκεντρικών και ογκομετρικών συμπιεστών