Ηλεκτρονικές αναφλέξεις και ενισχυμένα πηνία

Ηλεκτρονικές χωρητικές αναφλέξεις και ενισχυμένα πηνία

Το PROTOXIDE προσφέρει μια σειρά από Capacitive Ignition συμπεριλαμβανομένου του supercoil, το οποίο με απλές τροποποιήσεις μπορεί να εγκατασταθεί σε ευρωπαϊκούς κινητήρες εξοπλισμένους με διανομέα ή με σύστημα χαμένου σπινθήρα.

Ενισχυμένη ηλεκτρονική ανάφλεξη "HARD" Ενεργοποίηση και ενισχυμένα πηνία

Ενισχυμένη ηλεκτρονική ανάφλεξη "HARD"

1.220,00 €
  • Μόνο Online!

Οικουμενική MEDIUM ελεγκτή έως 8 μπεκ χρονομετρημένα

1.584,78 €
  • Μόνο Online!
copy of Οικουμενική MEDIUM ελεγκτή έως 8 μπεκ χρονομετρημένα Ενεργοποίηση και ενισχυμένα πηνία

CDI Capacitive Ignition Control Unit Προγραμματιζόμενη έως και 8 κυλίνδρους με μονό Super coil

1.290,00 €
  • Μόνο Online!