Ενισχυμένες πλάκες συμπλέκτη

Δίσκοι συμπλέκτη από χαλκό ή ferodo που πωλούνται ως ανταλλακτικά