Κιτ σφονδύλου από χάλυβα με ενισχυμένο συμπλέκτη

Μονοαξονικά σφόνδυλα με ενισχυμένους συμπλέκτες