Φλάντζες πολλαπλής αναρρόφησης

Φιάλες αλουμινίου για την κατασκευή συλλεκτών εισαγωγής