Kołnierze kolektora ssącego

Płatki aluminiowe do budowy kolektorów dolotowych