Wyposażenie lotnicze do benzyny - olej - rury wodne

Zdemontowane połączenia lotnicze do rur z płaszczem stalowym do przepuszczania benzyny, oleju, alkoholu, wody lub innej nieagresywnej cieczy.